Evropa 2020 – zadnji vlak …

Evropa 2020 – zadnji vlak za trajnostno kmetijstvo v Sloveniji?

Čas za spremembe v slovenskem kmetijstvu je ZDAJ: jesen–zima 2012 in zima–pomlad 2013. Zdaj se pripravlja nova ureditev za naslednjih sedem let, do l. 2020.

Menimo, da je slovensko kmetijstvo daleč od potreb časa, zato mora pozabiti na ohranjanje statusa quo. Za kaj se zavzemamo? Preberite!

Cilj Inštituta za trajnostni razvoj je, da v oblikovanje predlogov in mnenj o skupni kmetijski politiki na ravni EU in še zlasti o njenem izvajanju v Sloveniji vključi in poveže čim več NVO, civilnih pobud in posameznikov. Sodelujemo tudi z organizacijami v mreži Plana B za Slovenijo.

Slovenija – aktualno

Naš skupni predlog kot prispevek k Podeželskemu parlamentu v Zrečah 16.-17. 10. 2012 pravi:
Glavni cilj nacionalnega PRP 2014-2020 naj bo povečanje samooskrbnosti s trajnostno pridelavo. Za to je potrebno prestrukturiranje kmetijske pridelave ob hkratnem povečevanju ekološke pridelave, zlasti tržne, zviševanju okoljskih standardov celotnega slovenskega kmetijskega sektorja in ob spodbujanju zdravih in za nizkoogljično družbo ustreznih prehranskih navad …

Stališča in predlogi za razpravo o skupni kmetijski politiki in nacionalnem PRP po letu 2014

Evropska unija – aktualno

V Delovni skupini za kmetijstvo EEB (Evropski okoljski biro, največja zveza evropskih okoljskih NVO) spremljamo in komentiramo postopke in razprave o SKP 2020 na evropski ravni. V enem stavku: sredi oktobra kaže slabo – slabo za naravo, kakovost okolja in kakovost hrane v naslednji »sedemletki«. Skupaj s kolegi iz vse EU si prizadevamo, da bi prevladal razum in skupni interesi državljanov EU.

Dejavnosti:

Posvet in delavnica za kmetijsko-okoljske in okoljske nevladne organizacije

OBLIKOVANJE PREDLOGOV ZA PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA / Skupno kmetijsko politiko 2014-2020

V petek, 25. maja 2012 od 9.00 do 12:00 v Okoljskem centru v Ljubljani, Trubarjeva 50.

thumbnail of vabilo_Posvet-PRP-in-SKP_25.5.2012

Program posveta in delavnice

Gradivo za udeležence posveta in delavnice – prosimo, preglejte pred prihodom!

Spodnje gradivo sestavljata dva sklopa/kompleta dokumentov, s katerimi želi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pridobiti odziv deležnikov. Prvi sklop se nanaša na posamezne člene uredbe o razvoju podeželja, drugi pa na del PRP, ki se nanaša na kmetijsko-okoljske ukrepe.

Uredba Razvoj podeželja – vprašanja MKO

Seznam prejemnikov vprašalnikov

Dopis MKO (l. 2012)

Razvoj podeželja – OKOLJE – vprašanja MKO

Ukrepi za programsko obdobje 2014-2020

Poleg tega prilagamo tudi stališča kmetijsko-okoljskih NVO, ki smo jih pripravili lani.

Cilji projekta:

  1. Spodbuditi poglobljeno razpravo NVO in civilnih iniciativ:
  • o prioritetah slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja z vidika nacionalnih potreb in sedmih vodilnih pobud v dokumentu Evropa 2020 (zlasti inovacije, gospodarnost z viri, globalizacija, zelena delovna mesta, razvoj znanja),
  • o potrebnih strukturnih reformah slovenskega kmetijsko-živilskega sektorja,
  • o pomembnosti in možnih oblikah vključevanja NVO v izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2020 in Programa razvoja podeželja 2020.

2. Poiskati skupne točke med vključenimi skupinami, pripraviti predloge NVO/CI za SRS 2020 in nacionalni PRP 2020 ter ga prediskutirati z nosilci politik.

Projekt izvajamo s pomočjo finančne podpore Urada Vlade RS za komuniciranje.

 

Comments are closed